Type Title: Type Message:

2022-12-04 20:35:26
take bible_en 814695 recoreds id
bible_en:verseID format
we need bible_en:word //english
if bible_en:lang_order = 0 skip
 then we connect bible_original

if bible_en:verseID == bible_original_verseID

we need bible_original_word //lemma
we need bible_original_strongs


Modify	id	verseID	book	chapter	verse	word	head	clusterID	divine	red	implied	lang_order	orig_id	paragraph	notes
edit	1	1001001	1	1	1	In	0	1	0	0	0	1	1	1
edit	2	1001001	1	1	1	the	0	1	0	0	0	2	1	0
edit	3	1001001	1	1	1	beginning	1	1	0	0	0	3	1	0
edit	4	1001001	1	1	1	God	1	2	0	0	0	4	3	0
edit	5	1001001	1	1	1	created	1	3	0	0	0	5	2	0
edit	6	1001001	1	1	1		1	4	0	0	0	0	4	0
edit	7	1001001	1	1	1	the	0	5	0	0	0	6	5	0
odify	id	verseID	book	chapter	verse	word	head	clusterID	divine	red	implied	lang_order	orig_id	paragraph	notes
edit	814695	66022021	66	22	21	Amen.	1	10	0	0	0	790850	446232	0	1
edit	814694	66022021	66	22	21	all.	1	9	0	0	0	790849	446230	0	1
edit	814693	66022021	66	22	21	you	1	8	0	0	0	790848	446231	0

id	verseID	book	chapter	verse	word	pronun	strongs	morph	orig_order	connected	parashah	notes
edit	1	1001001	1	1	1	בְּרֵאשִׁ֖ית	{"ipa":"bɛ̆.reʔˈʃɪi̯t̪","ipa_mod":"bɛ̆.ʁeʔˈʃiːt","sbl":"bĕrēʾšît","dic":"beh-ray-SHEET","dic_mod":"b…	7225		1	0	0
edit	2	1001001	1	1	1	בָּרָ֣א	{"ipa":"bɔːˈrɔːʔ","ipa_mod":"bɑːˈʁɑːʔ","sbl":"bārāʾ","dic":"baw-RAW","dic_mod":"ba-RA"}	1254	TH8804	2	0	0
edit	3	1001001	1	1	1	אֱלֹהִ֑ים	{"ipa":"ʔɛ̆.loˈhɪi̯m","ipa_mod":"ʔĕ̞.lo̞wˈhiːm","sbl":"ʾĕlōhîm","dic":"eh-loh-HEEM","dic_mod":"ay-l…	430		3	0	0
edit	4	1001001	1	1	1	אֵ֥ת	{"ipa":"ʔet̪","ipa_mod":"ʔet","sbl":"ʾēt","dic":"ate","dic_mod":"ate"}	853		4	0	0
edit	5	1001001	1	1	1	הַשָּׁמַ֖יִם	{"ipa":"hɑʃːɔːˈmɑ.jɪm","ipa_mod":"hɑ.ʃːɑːˈmɑ.jim","sbl":"haššāmayim","dic":"hahsh-shaw-MA-yim","dic_…	8064		5	0	0
edit	6	1001001	1	1	1	וְאֵ֥ת	{"ipa":"wɛ̆ˈʔet̪","ipa_mod":"vɛ̆ˈʔet","sbl":"wĕʾēt","dic":"weh-ATE","dic_mod":"veh-ATE"}	853		6	0	0
edit	7	1001001	1	1	1	הָאָֽרֶץ׃	{"ipa":"hɔːˌʔɔː.rɛt͡sˤ","ipa_mod":"hɑːˌʔɑː.ʁɛt͡s","sbl":"hāʾāreṣ","dic":"haw-AW-rets","dic_mod":"ha-…	776		7	0	0
edit	8	1001002	1	1	2	וְהָאָ֗רֶץ	{"ipa":"wɛ̆.hɔːˈʔɔː.rɛt͡sˤ","ipa_mod":"vɛ̆.hɑːˈʔɑː.ʁɛt͡s","sbl":"wĕhāʾāreṣ","dic":"weh-haw-AW-rets",…	776		1	0	0
edit	9	1001002	1	1	2	הָיְתָ֥ה	{"ipa":"hɔi̯ːˈt̪ɔː","ipa_mod":"hɑi̯ːˈtɑː","sbl":"hāytâ","dic":"hai-TAW","dic_mod":"hai-TA"}	1961	TH8804

Title of First Article

Text of First Article, which is '_id1'; edit it later to replace the main page content on home Page aka index.php file.


Posted by: admin - Posted: 01/28/2022 10:44:58 am - edit? - delete?

Recent Articles 1 Title of First Article
The King James version of the Bible is Public Domain.